ImageStrona www
Regulamin biegu

Dominika Stelmach: Zima w pełni - w końcu sypie śnieg! Wielu biegaczy spędza okres ferii zimowych w Zakopanem. Z tej okazji PUMA postanowiła zaproponować Wam w dniach 27 i 29 stycznia (piątek i niedziela) zabawę biegową dla wszystkich miłośników biegania. Zabawa będzie miała charakter biegu na orientację do udziału w którym zapraszamy całe rodziny. Limit czasu na pokonanie trasy o długości około 15 kilometrów wynosi 4 godziny.
Trasę można pokonywać marszobiegiem - każdy uczestnik otrzyma specjalną mapkę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, które należy zaliczyć, i na których na rozwiązania czekać będą zadania z wiedzy o Zakopanem i marce PUMA. Start następować będzie o godzinie 11:00 sprzed sklepu PUMA, ZAKOPANE, Krupówki 30, a zapisy przyjmujemy od godziny 10:00

Nagrodzimy najszybszych indywidualnie i w kategorii rodzinnej. Przewidujemy także losowanie nagród wśród wszystkich uczestników, a dodatkowo każdy otrzyma 20% zniżki na super lekkie buty do biegania terenowego PUMA FAAS 250 TRAIL, które to podczas imprezy będą miały swoją premierę!

Dekoracje i losowanie nagród o godzinie 16:00
 
Image 

Regulamin biegu
 
I.ORGANIZATOR
1. Organizatorem imprezy jest PUMA Polska.

II.CEL
1. Promocja biegania wśród mieszkańców Zakopanego i turystów.
2. Promocja Zakopanego jako miejsca przyjaznego dla miłośników wysiłku fizycznego.
3. Upowszechnianie biegania i marszo-biegów jako najprostszej formy ruchu.

III.TERMIN I MIEJSCE
1. Biegi odbędą się 27 stycznia (piątek) i 29 stycznia (niedziela).
2. Biegi rozpoczynają się o godz. 11:00. Zapisy w godzinach 10:00-11:00, ul. Krupówki 30.
3. Start i meta zlokalizowane są przy sklepie PUMA, Krupówki 30.
4. Długość trasy biegu wynosi ok. 15 km.
5. Limit czasu 4 godziny.
6. Pomiar czasu zostanie wykonany ręcznie.
7. ZABAWA BIEGOWA ma charakter biegu na orientację. Zawodnicy otrzymują mapkę z zaznaczonymi 4 punktami kontrolnymi. Na każdym punkcie do rozwiązania test z wiedzy o Zakopanem i marce PUMA. Za każdą błędną odpowiedź zawodnik otrzymuje 30 karnych sekund.
8. Bieg można pokonać rodzinnie. Za rodzinę uważa się przynajmniej 3 osoby, w tym minimum jedno dziecko poniżej 12 roku życia.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W ZABAWIE BIEGOWEJ może wziąć udział każdy. Osoby poniżej 18 roku życia startują na odpowiedzialność rodziców/opiekunów (druk do wypełnienia).
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
3. Wszyscy zawodnicy startujący w ZABAWIE BIEGOWEJ  muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić przy ul. Krupówki 30.
4. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do ZABAWY BIEGOWEJ będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
6. Organizator nie ubezpiecza uczestników i nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników. Start odbywa się na własną odpowiedzialność.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów w godzinach 10:00 – 10:50
2. Udział w biegu jest bezpłatny.

VI. PROGRAM, KLASYFIKACJE
10:00 – 10:50 - zapisy
11:00 – Start ZABAWY BIEGOWEJ.
16:00 – DEKORACJE i losowanie nagród.

Kategoria OPEN MĘŻCZYZN
Kategoria OPEN KOBIET
Kategoria rodzinna

VII. NAGRODY
1.    Zdobywcy miejsc I – III w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody rzeczowe.
2.    Zwycięzcy kategorii OPEN KOBIET i MĘŻCZYZN otrzymują buty PUMA FAAS 250 Trail.
3.    Losowanie nagród wśród wszystkich, którzy ukończyli ZABAWĘ BIEGOWĄ
4.    Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
6.    Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
7.    W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

{moscomment}